Címlap Álláshirdetések

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Hivatalos oldala

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet

Ápolási igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth út 9-11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézményben a pályázó szakképesítése szerinti ápolási tevékenység. A Főigazgató közvetlen irányítása mellett az Intézmény ápolási igazgatói feladatainak ellátása, egészségügyi szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. A 43/2003. (VII. 29.) rendelet 10.§(3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint megbeszélés szerint és az ágazati jogszabályi előírások rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy tudományegyetemen  szerzett diplomás ápolói oklevél. Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés.,
 • Vezetői gyakorlat: - Legalább 5 év vezetői tapastalat,
 • Büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Előírt egészségügyi végzettséget igazoló okirat másolata.
 • Egészségügyi (szak)menedzser vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés másolata.
 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél
 • Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére.
 • Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az ápolási igazgatói feladatok ellátása vagyonnyilatkozat kötelezettséghez kötött és azt a pályázat nyertessége esetén az előírt határidőre megteszi.
 • Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató megsemmisíti vagy a pályázónak visszajuttatja.
 • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatanyagában foglalat személyes adatainak a kezeléséhez a pályázat elbírálás kapcsán hozzájárul.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017.02.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.01.11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth út 9-11.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 909/1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Ápolási igazgató

vagy

Elektronikus úton Dr. Csellár Zsuzsanna főigazgató részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

vagy

Személyesen: Dimákné Putnoki Éva gazdasági igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth út 9-11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 01.19

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

mezoturikorhaz.hu 2017.12.22.

kozigallas.gov.hu 2017.12.22.