Címlap Közérdekű adatok SZABÁLYZATOK

Egészségügyi Szolgáltatásokért Fizetendő Díjak Szabályzata:

Egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő díjak szabályzata

Az aktív és krónikus fekvőbeteg szakellátás, valamint járóbeteg szakellátás és diagnosztikai ellátás díjtételei

A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítés díjai

Halotthűtési és - kezelési díj

Adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjak

Az egyes részleges térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díja

Emelt szintű egészségügyi szolgáltatás térítési díja

A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyéb egészségügyi szolgáltatás térítési díja

Európai gazdasági térség (EGT) tagállamai

Magyarországgal kötött sürgősségi betegellátásra vonatkozó államközi, illetve korányközi szerződések országai

Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek

Értékkezelési Szabályzat:

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Átvételi elismervény a házipénztárban kezelt pénz- és értékletétről

Kiegészítő átvételi elismervény - a beteg huzamos benntartózkodása során - a házipénztárba felvett pénz- és értékletétről

Átvételi elismervény a betegosztályon kezelt okmány és ruházati letétről

Összesítő lap

Átvételi elismervény az üzemviteli osztályon kezelt jármű- és tárgyi eszközletétről

Leltárfelvétel halálesetben

Átadó-átvevő leltár

Alapító Okirat:

A Mezútúri Kórhaz és Rendelőintézet Alapító Okirata

A Mezútúri Kórhaz és Rendelőintézet Alapító Okirata a módosításokkal  egységes szerkezetben