Egészségügyi szakképesítések fejlesztése a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézetben

Sajtóközlemény

Projektcíme: „Egészségügyi szakképesítések
fejlesztése a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézetben”

Projekt azonosító száma: „EFOP-1.10.3-17-2017-00014 „

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.01.30.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2021.03.30.

Támogatás összege (Ft): 40 058 835, támogatás mértéke 100%

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézetben Európai Uniós támogatásból az egészségügyi szakdolgozóknak új szakképesítések megszerzésére nyílt lehetőségük.

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet közel 40 millió forint nem visszatérítendő uniós támogatást nyert a „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című pályázati kiíráson az Széchényi 2020 fejlesztési terv keretében, melynek köszönhetően 10 szakdolgozó a sikeres vizsgát követően a betegellátásban kamatoztathatja tudását.

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet leginkább a Mezőtúri járásban élő lakosok egészségügyi ellátását biztosítja. A kórház széles skálájú járóbeteg szakellátással, valamint aktív és krónikus fekvőbeteg ellátást is nyújt a betegek számára.

Magyarországon és térségünkben is jelentkezik az egészségügyi szakdolgozóknál a korai pályaelhagyás, a pályára lépés motivációjának a hiánya és egyre nehezebb az utánpótlás biztosítása. Kórházunknak lehetősége nyílt tizenegy szakdolgozó továbbképzésére Európai uniós forrásból 2021. január 30-ig, melyek szakmák hiányszakmaként mutatkoztak az intézményben.

Az EFOP-1.10.3-17-2017-00014 azonosító számú pályázat keretében a képzési díjak mellett motivációs ösztöndíjra és a helyettesítési díjra is biztosított a forrás. Az intézmény folyamatosan biztosítja a képzésen résztvevő szakdolgozók felmerülő összes költségét a pályázati forrásból.

A fejlesztésnek köszönhetően az ápolók szakma iránti elkötelezettsége nagy mértékben javulhat.

A kórházról és a fejlesztésekről bővebb információt a www.mezoturikorhaz.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:

Név/cím: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

Email: apolig@mezoturikorhaz.hu