Minőségpolitika

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Mezőtúr és vonzáskörzete (Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék) lakosságának egészségügyi ellátásában meghatározó szerepet betöltő intézet. Tevékenysége középpontjába a magas szintű szakmai ellátást, a betegek, a betegek hozzátartozói és valamennyi partnere elégedettségének biztosítását, a szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettséget helyezi.

E feladatának a szakmai igényesség, az etikus, betegközpontú gyógyítás, ápolás és diagnosztika színvonalának folyamatos emelésével, a betegek szükségleteinek, igényeinek és jogainak tiszteletben tartásával kíván megfelelni.

Ennek elérése érdekében:

 • folyamatos minőségfejlesztést támogató minőségirányítási rendszert működtet az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány előírásai szerint;
 • a Kórház vezetése támogatja a folyamatszemléletű és kockázatalapú gondolkodásmód alkalmazását az Intézményben;
 • törekszik az emberi erőforrások, eszközök, gyógyszerek és más anyagi javak hatékony felhasználására;
 • a modern informatika által támogatott információs rendszert működtet, hangsúlyt fektet az adatok kezelésére, az adatvédelemre, és a megfelelő szintű adatszolgáltatásra;
 • olyan gyógyítási, ápolási infrastruktúrát alakít ki, mely hozzájárul a biztonságos és sikeres munkavégzéshez, a betegek elégedettségének javulásához, a betegbiztonság növeléséhez;
 • folyamatosan méri és értékeli az intézet szolgáltatásaira vonatkozó adatokat, a szolgáltatást igénybevevők elégedettségét, az adatelemzés alapján megteszi a szükséges intézkedéseket a betegellátás színvonalának fejlesztése érdekében;
 • a jó kapcsolat kialakítására, megtartására törekszik társadalmi környezetével és a finanszírozóval;
 • munkatársai (orvosok, ápolók, asszisztensek, egyéb szakdolgozók) szakmai tudását és a változásokhoz való alkalmazkodóképességét folyamatosan fejleszti;
 • kiemelten kezeli a betegségmegelőző tevékenységeket;
 • az alvállalkozók, közreműködők tevékenységét felügyeli, optimális kapcsolatot alakít ki piaci partnereivel;
 • elkötelezte magát a tiszta és rendezett munkakörnyezet, a környezeti értékek védelme mellett;
 • elkötelezett a jogszabályi követelményeknek való megfelelésben.

A fentiekben megfogalmazott elvek és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása a felső és középszintű vezetés felelőssége és állandó feladata amellett, hogy a minőség követelménye alapján minden munkatárs önállóan is felelős saját munkája minőségéért!

Az Intézet vezetősége és munkatársai elkötelezettek a minőségirányítási rendszer és annak továbbfejlesztése iránt. Célunk, hogy a hozzánk fordulók magas szintű ellátásban részesüljenek, elégedetten térjenek vissza otthonukba, aktív tevékenységükhöz, és szükség esetén bizalommal forduljanak ismét hozzánk.

Mezőtúr, 2021. december 1.

Dr. Szecsei Klára

főigazgató

letölthető: itt