Kórházunk története

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Hivatalos oldala

A kórházi ellátás a XIX. század közepén kezdett kialakulni Mezőtúron, mely mai felfogás szerint inkább szegényház volt, 25-30 koldus gondozását, felügyeletét látta el. Kórházunk történetét 1950. június 1-jétől számítjuk, ekkor adott nyilvánossági jogot az Egészségügyi Minisztérium az intézménynek. Ekkor a mai Általános Iskolai Kollégium épülete és a Fóti úti Járványkórház tartoztak a Kórházhoz.

A működő ágyak száma ebben az időben 95 volt. Ezeken az ágyakon belgyógyászati, sebészeti és szülészet-nőgyógyászati betegeket ápoltak, gyermekek mellett. A műtő szegényes volt, a kórházi felszerelés egy része közadakozásból származott.

Később sem az ágyszám, sem az épületek nem elégítették ki az igényeket és a Járásbíróság megszűnésével 1951-ben annak épületét is kórház célokra használták fel, itt helyezve el a műtéti osztályokat. A berendezkedés nem volt könnyű, az egységes irányítás ilyen körülmények között nehezen volt keresztülvihető. Két évvel később a régi Fiúinternátus épülete is a kórház kezelésébe került, így – az akkori jelentések szerint – a Kórház szükség jellege megszűnt és az osztályok elkülönültek egymástól. Erre azért is szükség volt, mert Mezőtúr és Túrkeve várossá alakulása az egészségügyet fokozott feladatok elé állította. Igen sok beteg részére ekkor vált valóban lehetővé az orvosi ellátás és az évtizedeken át elhanyagolt betegségekkel tömegesen jelentkezők komoly próbatétel elé állították az intézmény dolgozóit.

1960-ban a kórház jó munkájának elismeréseképpen B kategóriába került. Folyamatosan fejlődött, 1963-ban munkaszervezési kísérleti kórház lett, ami munkájának újabb elismerését jelentette.

Az 1960-as évek közepe óta többször szóba került egy új kórház létesítésének a terve, de a kivitelezés mindig meghiúsult. Az 1970-es években megépült az új szakorvosi Rendelőintézet.

Kórházunk ellátási területének – Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék – több mint 32.000 lakosának egészségügyi gyógyító-megelőző ellátását biztosítja, de ellátási területen kívüli betegek is szívesen keresik fel intézetünket.

Intézetünk jelenlegi ágyszáma 140. Belgyógyászati, Egynapos Sebészeti, Szülészet-Nőgyógyászati, Gyermekgyógyászati osztályok  mellett Krónikus, Hospice, Rehabilitáció (mozgásszervi), illetve Ápolási osztály működik.

A növekedett ellátási igények, feladatok, valamint az, hogy épületeink elavultak, nem egészségügyi ellátás – kórház céljára épültek, rekonstrukciós munkálatokat tettek szükségessé.

Mezőtúr Város Önkormányzata a Városi Kórház-Rendelőintézet felújításához és új pavilon építéséhez közel 1,5 MrdFt támogatást kapott.

A címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciós munkák 2005. január 10-én kezdődtek és három év alatt valósultak meg.

2007. április 1-jétől Krónikus és Rehabilitációs Osztály kialakítására került sor.

Legfőbb célkitűzésünk, hogy megfeleljünk a velünk szemben támasztott szakmai elvárásoknak, melyet regionális szakmai, illetve szervezett továbbképzések révén igyekeztünk biztosítani.