FELZÁRKÓZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI ÁPOLÓI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK

Sajtóközlemény

Az EFOP-3.8.1-14-2015-00001 Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok című projekt projektgazdája az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, a projekt megvalósítási időszaka 2016. január 1-től 2018. december 31-ig tart.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Felzárkóztató ápolói egészségügyi szakképzési program indítása lehetőséget ad az ellátórendszerben dolgozó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztosítására az élethosszig tartó tanulás jegyében. A mezőtúri Kórházban 13 fő tanulása valósulhat meg.

Ezen személyek az egészségügyi munkaerőpiacon több okból – életkoruknál fogva, illetve alacsony szakképesítésük, ebből következően pedig alacsony besorolási kategóriájuk és alacsony jövedelmük miatt – hátrányos helyzetben vannak.
Tovább nehezíti a helyzetüket, hogy OKJ-ban nem szereplő szakképesítésük miatt a szakképesítés-ráépülésekbe nem csatlakozhatnak be, így nem tudnak speciális szakirányú képzettséget szerezni azokon a munkaterületeken, ahol dolgoznak, vagy ahol munkáltatójuk foglalkoztatni szeretné őket.

A programba kapcsolódási lehetőség a képzésben résztvevő egyéni érdekein túl, az egészségügyi ellátórendszerre is pozitív hatást gyakorol. A megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás javítani képes az egészségügyi ellátás színvonalát, a biztonságos beteg ellátást, javul a betegegészségi állapota, csökkenhet a kórházi ápolási napok száma, a kvalifikált munkaerő biztosításával pedig változhat az egészségügyi ellátórendszer társadalmi megítélése.

A projektgazda a projektbe együttműködő partnerként bevont, 69 egészségügyi intézményekkel együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodásban a projektgazda vállalja az előzetes felmérés alapján meghatározott, a partnernél foglalkoztatott 766 szakdolgozó képzésének lebonyolítását, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerült, költségek, ösztöndíjak és helyettesítési díjak biztosítását az együttműködő partner részére. Az együttműködő partner vállalja a képzés ideje alatt nála foglalkoztatott szakdolgozó képzésben történő részvételének biztosítását, megfelelő helyettesítését, a képzésben résztvevővel együttműködési megállapodás megkötését, illetve az ösztöndíj és helyettesítési díj szakdolgozók részére történő kifizetését és az ezzel kapcsolatos adminisztráció lebonyolítását.

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, mint Képzőhely vesz részt a programban.

A kórház és fejlesztésekről bővebben a mezoturikorhaz.hu web oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

e-mail: apolig@mezoturikorhaz.hu