INFEKCIÓKONTROLL TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA A MEZŐTÚRI KÓRHÁZBAN

Sajtóközlemény

Pályázat címe: „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Mezőtúri Kórházban”

Pályázat azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00069

Projekt megvalósításának kezdete: 2020.05.01.

Projekt fizikai határidejének befejezése: 2022.04.30.

Támogatás összege: 56.602.899.- Ft.

Támogatás mértéke: 100%

A kórházban jelenleg is érvényes gyakorlat szerint napi rendszerességgel, figyelemmel kísérjük a fekvőbetegeknél elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok eredményeit, a kitenyészett kórokozókat és a rezisztenciákat regisztráljuk, melyből az infektológus elkészíti a rezisztencia térképet és ezekre alapozott empirikus antibiotikum választási javaslatokat. Jelenleg a 4 legmagasabb kockázatú egészségügyi ellátással összefüggő fertőzőbetegség területén nem rendelkezünk a pályázatban kiírtaknak megfelelő ellátási csomaggal, de természetesen mind a négy ellátási csomag alapvető elemei eddig is rendelkezésre álltak.
A projekt során saját eljárásrendet fejlesztünk ki az intézményben a kettő leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés (sebfertőzés, húgyúti fertőzés) megelőzésére. A másik két leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomagokat pedig a közzétett módszertani ajánlásoknak megfelelően fogjuk a helyi viszonyokra adaptálva, a végleges formába átdolgozni.
Az Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság tagjait, az ápolási igazgatót, valamint a releváns klinikai területeken dolgozó orvosokat és ápolókat bevonjuk a helyi ellátási csomagok tervezésébe.
A projektben kidolgozott ellátási csomagot a kórházi munka szerves részévé kívánjuk tenni, úgy, hogy alkalmazásukat a dolgozók tekintsék a mindennapi tevékenységnek, gyakorlatnak.
További fontos feladatunknak tartjuk az ellátási csomagok auditjának, a compliance monitorozásának kidolgozását. Az ellátási csomag compliance adatok gyűjtésére szolgáló adatlapját intézményi szinten ki fogjuk dolgozni.

A kórházról és a fejlesztésekről bővebb információt a www.mezoturikorhaz.hu oldalon olvashatnak

Kapcsolat:

Név/cím: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

Email: apolig@mezoturikorhaz.hu